حسین (ع) سرسلسله شیدائیان عشق است
و شیدایی را به هرکسی نمی‌بخشند،

شیدایی حق پاداش از خودگذشتگی است...
شهدا کلیدداران کعبه شیدایی هستند
و کعبه شیدایی کربلاست...

کاش می‏شد به شما رسید!

خیابان‏ های شهرمان را به نامتان کرده ‏اند،

ولی من می‏گویم که

جغرافیای جهان را بایدبه نام شما کرد

و وسعت آسمان و زمین را.

دیری است زبان جز به نام شما نمی‏ چرخد.

ما گم  شده ایم در کوچه پس کوچه ‏های زمان.

بر رویچشم ما، پرده ‏ا ی از خاک کشیده ‏اند؛

وگرنه شما را مرگی نیست، ما اسیران غربت خاکیم؛

ما را بیابید!  

پلاک زخمی تان را بر گردن گم‏شدگان رمل‏ های داغ گناه بیندازید؛

شاید پیدا شویم!

شاید بوی خون به ناحق ریخته شما، ما را به سوی حق بکشاند؛

شاید فکه،

نامی شود که رازهای مگو را به ما بیاموزد.

ما را صدا کنید؛

با گلوی زخمی و لب‏های خشکیده‏ تان!

ما را به شلمچه بخوانید تا بیاموزیم عشق را،

زندگی را و مرگ را.